Procedura celna 42 oraz 63

Procedura celna 42 oraz 63 – dla dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Procedury celne 42 oraz 63 dotyczą importu towarów dla których miejscem przeznaczenia jest terytorium państwa członkowskiego – inne niż terytorium kraju i których wywóz z terytorium kraju następuje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Towary wyżej opisane zwalnia się z zapłaty podatku VAT po spełnieniu określonych warunków, przy czym warunki te muszą być spełnione przez importera w chwili importu:
1. podanie przez importera ważnego numeru NIP UE,
2. wskazanie przez importera dokumentu świadczącego, że importowany towar przeznaczony jest do transportu/wysyłki do innego państwa członkowskiego,
3. podanie ważnego numeru identyfikacyjnego VAT:
- przyznanego importerowi na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim przeznaczenia importowanego towaru
- nabywcy towaru przyznanego mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim przeznaczenia importowanego towaru.