Art. 33a – odroczenie zapłaty podatku VAT

Stosowanie art. 33 a ustawy o podatku VAT w procedurze celnej dopuszczających towar do wolnego obrotu pozwala na odsunięcie w czasie (odroczenie) momentu fizycznej zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów.

Z takiego ułatwienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
1. Korzystają z usług agencji celnej posiadającej status AEO bądź dokonującej zgłoszeń celnych w procedurach uproszczonych
2. Spełnią określone warunki:
- powiadomią (okres rozliczeniowy wcześniej) swój urząd skarbowy oraz Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego na terenie właściwości miejscowej którego, art. 33a będzie stosowany
- nie posiadają zaległości w ZUS oraz urzędzie skarbowym z tytułu poszczególnych składek oraz podatków stanowiących dochód budżetu państwa przekraczających 3% kwoty należnych podatków/składek
- są podatnikami VAT czynnymi.