Rejestr EORI

Każdy przedsiębiorca dokonujący czynności przed organami celnymi podlega jednokrotnej rejestracji. Uzyskany numer EORI jest unikalny i niepowtarzalny w całej UE.

Tutaj możesz zweryfikować swój numer EORI:

ZWERYFIKUJ