Agencja celna

Główny cel, jaki postawiliśmy sobie to ciągłe podnoszenie jakości naszych usług co w rezultacie ma się przełożyć na wzrost zadowolenia naszych klientów.

Aby każda odprawa celna odbywała się bezproblemowo, sprawnie i rzetelnie konieczna jest współpraca Państwa – naszych klientów z naszymi agentami celnymi.

Czynności po stronie przedsiębiorcy:
- podpisanie upoważnienia wraz załącznikami i dostarczenia go w oryginale do jednego z naszych biur
- jasnego sprecyzowania swoich oczekiwań i wymagań co do samej odprawy celnej, sposobu komunikacji czy dostarczania dokumentacji celnej– jeżeli takie są,
- podejmowanie działań w razie problemów z towarem jak i dokumentami towarzyszącymi przesyłce bez zbędnej zwłoki

Czynności po stronie agencji celnej:
- przyjęcie upoważnienia i rejestracja przedsiębiorcy na platformie PUESC
- ustalenie z przedsiębiorcą charakteru współpracy i poinstruowanie przedsiębiorcy w zakresie niezbędnej dokumentacji celnej – jeżeli przedsiębiorca ma takie życzenie
- przygotowanie dokumentów celnych z należytą sumiennością i dokładnością
- doradzanie przedsiębiorcom w zakresie prawa celnego.

Wasz sukces jest naszym sukcesem!